Zelforganiserend team met manager dichtbij, klopt dat wel?

Als teamcoach raak ik betrokken bij een zelforganiserend team. Het is een team wat terugvalt in prestaties. Er is een tijd geweest dat ze beter presteerden. De organisatie waar ze deel van uit maken wil geleidelijk groeien naar zelforganisatie.De manager van het eerdergenoemde team pakt het goed op, hij neemt afstand van het team. Ze kunnen verder groeien in hun ontwikkeling, vindt hij.

We zijn er met alle betrokkenen over in gesprek geraakt om te proberen helder te krijgen wat er aan de hand is. Op een bepaald moment trekken we de conclusie dat de manager in dit stadium meer in de nabijheid van het team zou moeten komen. Het team is door allerlei oorzaken de orientatie op zichzelf kwijt en heeft behoefte aan regels.

Regels

Nu wordt het spannend. Als manager is het verleidelijk om te zeggen, jullie willen regels, dan zul je ze krijgen van mij. Effectiever is het om samen met het team uit te gaan zoeken wat voor regels er nodig zijn. Gelukkig hoef je niet alles zelf te bedenken. Er bestaan binnen de organisatie al regels die je kunt vaststellen en waaraan  je als team kunt committeren.

De kans is groot dat het onderlinge vertrouwen binnen het team en naar de manager een deuk heeft opgelopen.  En dan is er nog het ontwikkelen van visie wat ook in gezamenlijkheid moet gebeuren. Er is dus daar werk aan de winkel.

Vandaar mijn advies aan deze manager in deze situatie om weer meer nabij te zijn.

Spannend

Ik zei eerder dat het spannend werd; voor een manager is het sowieso een spannende tijd. De organisatie wil groeien naar zelforganisatie en stelt tegelijkertijd eisen aan de te behalen resultaten. Als manager ben je aangesteld om te sturen op de resultaten. Als je als manager door blijft gaan met je focussen op de resultaten, zeg je impliciet dat het behalen van de resultaten jouw zorg is. Terwijl je juist wilt dat het de zorg van het team is. Dat betekent dat je als manager moed moet hebben om soms het hoger management te weerstaan en uit te leggen dat in bepaalde situaties de focus op zelforganisatie ligt. Aan de kant van het team ga je onder andere verder met de regels die gezamenlijk opgesteld zijn en waaraan iedereen zich gecommitteerd heeft. Minder manager, meer leider/coach.