Doelen

Onderweg naar het doel

Onderweg naar het doel

Flow

In de aanloop naar en tijdens de start van een nieuwe locatie, maakte ik deel uit van een bijzonder team. Het leek wel of we met ons allen de hele wereld aan konden. Wat een flow! Het was niet gemakkelijk, maar het gaf wel energie. We waren een M4 team(Tuckman). Toen we later met een aantal van ons er op terugkeken, om te verklaren wat nu factoren waren geweest die tot de flow hadden bijgedragen, bleven we steken bij het totaal afwezig zijn van de manager.

Doelen

In de vijftiger jaren startte de beweging van de zelfsturende teams. Bij veel mensen wekt die term nog steeds irritatie op, omdat door leidinggevenden nogal eens “vergeten” werd dat binnen deze term veel differentiatie bestaat als het om niveau’s van functioneren gaat. Nu starten veel organisaties met zelforganiserende teams. Één van de belangrijke factoren in het slagen met zelforganiserende teams is formuleren van doelen. Doelen die door alle teamleden gedragen en “gevoeld” worden. Nog even terug naar het M4 team: Het was niet alleen de afwezigheid van de manager. We voelden een enorme verantwoordelijkheid om de verhuizing en start te laten slagen. Daar kwam nog bij dat, overdreven gezegd, de afwezige manager (die de “vijand” werd) ons liet samenwerken. We werden, bij wijze van spreken, naar elkaar toe gedreven. Maar bovenal: We wisten dat we wilden dat cliënten begeleid moesten worden naar/tijdens/na een verhuizing en dat we de verhuizing als kantelpunt in de ontwikkeling van cliënten wilden gebruiken. Dat wisten we en dat voelden we. Misschien stonden de doelen niet netjes geformuleerd op papier, maar ze waren er!

Ok, gezamenlijk doelen stellen is ontzettend belangrijk. Maar waarom werkt het zo vaak niet?

  • Is het handelingsverlegenheid? Weten we niet hoe we het moeten organiseren om iedereen mee te laten denken (voelen) en ook oprecht mee in te laten stemmen?
  • Heeft het te maken met niet uit de comforthoek willen komen door medewerkers en/of leidinggevenden?
  • Zijn organisatiedoelstellingen (waar groepsdoelen vaak een afgeleide van zijn) onduidelijk/tegenstrijdig?
  • Is er nog een andere factor?

Bronnen:

  • Kuipers, B. & Groeneveld, S., De kracht van High Performance Teams, zes ingrediënten voor het excellent presteren in de publieke sector, Mediawerf Amsterdam, januari 2014, ISBN 9789490463328